Nguyễn Trọng Tài - MC 12

Biển Tình Phúc Rey - MC 12
Tiểu Hành Tinh MC 12 - Jenny
Khoảng Không Em Nguyễn Trọng Tài
Giữa Mây Ngàn Nguyễn Trọng Tài
Thuốc (Beat) Koo - MC 12
Thuốc Koo - MC 12
HongKong 12 Nguyễn Trọng Tài
HongKong 1 (RnB Version) Nguyễn Trọng Tài - San Ji
Hongkong1 Rnb Version Nguyễn Trọng Tài - San Ji