Thùy Dương - Quốc Vũ

Anh sáu về quê Thùy Dương - Lê Tứ
Yêu một mình Thùy Dương
Ăn năn Thùy Dương
Mùa hoa cưới Thùy Dương - Trọng Phúc
Khóc thầm Thùy Dương
Đính ước Thùy Dương - Vũ Duy
Đổi thay Thùy Dương
Đò dọc Thùy Dương
Hoa Tím Ngày Xưa Thùy Dương