Dương Đình Trí - Thanh Ngân

Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
Làm dâu miệt vườn Dương Đình Trí - Kha ly
Bài ca dao đầu đời Dương Đình Trí
Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
Lý quạ kêu Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình Huế Dương Đình Trí