...
Lời chân thành Thanh Ngân
...
...
...
...
...
...
Bánh bông lan ca cổ Dương Đình Trí - Trung Hậu
...
Lạy phật Quan Âm Dương Đình Trí - Tốp ca
...
Cửa Phật từ bi Dương Đình Trí
...
Bông hồng tôn kính mẹ cha Dương Đình Trí - Lệ Thủy
...
...
Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Miền Tây quê tôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Tình đời Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Mưa bụi 2 Dương Đình Trí - Thanh Ngân