...
Đôi Ngả Chia Ly Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Em Anh Giấu Trong Lòng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tâm Sự Với Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vì Trong Nghịch Cảnh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Khúc Ca Ngày Mùa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Anh Sáu Về Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nắng Có Còn Xuân Ngọc Hân
...
...
Được Tin Em Lấy Chồng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Bạc bẽo đời em Ngọc Hân
...