Ngọc Hân - Đoàn Minh
Mời Anh Về Thăm Quê Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hình Bóng Quê Nhà Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Dem Tam Su Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Căn Nhà Màu Tím Đoàn Minh - Quỳnh Thư
Trộm Nhìn Nhau Đoàn Minh - Quỳnh Thư
Cho Anh Được Làm Quen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Người Thương Kẻ Nhớ Ngọc Hân - Võ Hoàng Lâm
Tiền Hỡi Bạn Ơi Đoàn Minh - Minh Thắng
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân