Hồ Quang Lộc - Khang Lê

Xuân Đẹp Làm Sao Hồ Quang Lộc
Khúc Xuân Remix Hồ Quang Lộc
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
Nỗi Lòng Tha Hương Hồ Quang Lộc
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh