Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương
Vùng Lá Me Bay Tuấn Khương
Duyên Quê Hứa Mỹ Tịnh - Tuấn Khương
Trách Ai Vô Tình Tuấn Khương
Nỗi Buồn Hoa Phượng Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Nhật Ký Đời Tôi Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Bài Ca Tết Cho Em Tuấn Khương
Không Giờ Rồi Tuấn Khương - Khánh Bình
Chàng Trai Si Tình Tuấn Khương
Em Về Kẻo Mưa Trang Mỹ Dung
Mưa Đêm Ngoại Ô Trang Mỹ Dung
Đêm Tâm Sự Trang Mỹ Dung