Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương

Nỗi Buồn Hoa Phượng Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Nhật Ký Đời Tôi Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Bài Ca Tết Cho Em Tuấn Khương
Không Giờ Rồi Tuấn Khương - Khánh Bình
Chàng Trai Si Tình Tuấn Khương
Em Về Kẻo Mưa Trang Mỹ Dung
Mưa Đêm Ngoại Ô Trang Mỹ Dung
Đêm Tâm Sự Trang Mỹ Dung
Nhật Ký Đời Tôi Trang Mỹ Dung
Canh Chua Bông So Đũa Tuấn Khương - Lý Nhơn Hậu
Tình Trắng Tuấn Khương - Đông Đào