Ngô Quốc Linh

10 Năm Tình Cũ Ngô Quốc Linh
Đêm cuối tình yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Tuyết lạnh Ngô Quốc Linh
Tâm sự đời tôi Ngô Quốc Linh
Lạy Phật Quan Âm Ngô Quốc Linh
Tiễn một người đi VŨ HẢI - Ngô Quốc Linh
Mảnh tình sầu VŨ HẢI - Ngô Quốc Linh
Tình cờ gặp nhau Ngô Quốc Linh
Tiễn Biệt Ngô Quốc Linh
Đêm Hoang Ngô Quốc Linh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05