Ngô Quốc Linh

Bài Ca Tết Cho Em Ngô Quốc Linh
Tình Huế Ngô Quốc Linh
Tình Hay Niềm Đau Ngô Quốc Linh
Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Thu Ca Ngô Quốc Linh
Thói Đời Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Với Anh Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Ngô Quốc Linh