Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Con Tim Tan Vỡ Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xin Trả Tôi Về Lưu Ánh Loan
Hái Hoa Rừng Cho Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Duyên Thắm Lưu Ánh Loan
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan