Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan

Mời Anh Về Thăm Quê Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Minh Luân
Hình Bóng Quê Nhà Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về Quê Ngoại Khưu Huy Vũ
Bến Sông Chờ Khưu Huy Vũ
Quê Hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Về Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Nếu Lòng Anh Muốn Quên Lưu Ánh Loan - Sơn Đăng
Trách Ai Vô Tình Khưu Huy Vũ