Thùy Dương

Yêu người như thế đó Thùy Dương - Hồ Quang Lộc
Lk Dù anh nghèo Thùy Dương
Tình Mẹ Thùy Dương
Con đường mang tên em Thùy Dương - Tấn Lợi
Ăn năn Thùy Dương - Tấn Lợi
Nếu hai đứa mình Thùy Dương - Tấn Lợi
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm
Lấy chồng xứ lạ Thùy Dương - Lê Tứ
Bông ô môi Thùy Dương - Nhật Tâm
Anh sáu về quê Thùy Dương - Lê Tứ
Yêu một mình Thùy Dương