Danh Zoram

Tự Hào Việt Nam Quê Ta Danh Zoram - Quang Cường
Ka Lang Ơi Danh Zoram - anh Tùng
Em Đừng Đi Danh Zoram
Để Đó Anh Lo Trương Y Du - Tây Giang
Để Đó Anh Lo Beat Trương Y Du - Tây Giang
Hương Tết Tây Giang
Trai Thẳng Tây Giang - Quang Cường
Thôi Miên Tây Giang - Cu Quay
Nặng Gánh Lo Âu Tây Giang - Dilan Vũ