Huỳnh Thật

Tân Lan Và Điệp Huỳnh Thật
Về Lại Đồi Sim Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Sầu Thiên Thu Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Xóm Đêm Huỳnh Thật
Vững Một Câu Hò Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Phút Cuối Huỳnh Thật
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tình Lúa Duyên Trăng Phương Anh - Huỳnh Thật
Tình Đời Kiều Oanh - Huỳnh Thật
Tí Ngọ Của Tôi Huỳnh Thật