Huỳnh Thật

Mấy Nhịp Cầu Tre Huỳnh Thật - Thu Hồng
LK Trúc Phương Huỳnh Thật
Lưu Bút Ngày Xanh Huỳnh Thật
Lan Và Điệp 4 Huỳnh Thật
Đường Tình Đôi Ngã Hạ Vân - Huỳnh Thật
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Trang - Huỳnh Thật
Đời Quạnh Hiu Huỳnh Thật
Cho Vừa Lòng Em Hạ Vân - Huỳnh Thật
Bông Hồng Trắng Huỳnh Thật
Bé Yêu Huỳnh Thật
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Sầu Lẻ Bóng Mai Tuấn - Huỳnh Thật