Lady Phương Thùy
Vết Thương Cuối Cùng Lady Phương Thùy
Thôi Lady Phương Thùy
Giọt Tình Trong Mưa Lady Phương Thùy
Lại gần hôn anh Lady Phương Thùy
Hát với chú ve con Lady Phương Thùy
Giấu Lady Phương Thùy
Thương ca Tiếng Việt Lady Phương Thùy
Tháng sáu trời mưa Lady Phương Thùy
Mưa trên biển vắng Lady Phương Thùy
Mưa ngâu Lady Phương Thùy
Hỡi người tình Lady Phương Thùy
Đường xa ướt mưa Lady Phương Thùy
Cơn mưa phùn Lady Phương Thùy