Hoàng Hải Đăng

Nơi tình yêu bắt đầu Hoàng Hải Đăng
Mưa chiều đông Hoàng Hải Đăng
Hành khúc đêm Hoàng Hải Đăng
Giấc mơ trong mưa Hoàng Hải Đăng
Giấc mơ mãi còn đây Hoàng Hải Đăng
Độc hành ca Hoàng Hải Đăng
Đêm đầy sao rơi Hoàng Hải Đăng
Anh còn yêu em Hoàng Hải Đăng
Anh còn nợ em Hoàng Hải Đăng
Hà Nội Ngày Trở Về Hoàng Hải Đăng
Rồi Cũng Sẽ Qua Hoàng Hải Đăng
Tình Yêu Âm Thầm Hoàng Hải Đăng
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04