...
Một lần dang dở Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Yêu một mình Hồ Quang Lộc
...
Tuyết lạnh Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
...
Tôi vẫn nhớ Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Tình bơ vơ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
...
Nối lại tình xưa Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Mùa xuân đầu tiên Hồ Quang Lộc - Thạch Kim Yến
...
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Quang Lộc
...
Chiều Cuối Tuần Hồ Quang Lộc
...
Một thoáng quê hương Hồ Quang Lộc
...
...
...
...
Nhớ Quê Mẹ Hồ Quang Lộc