Yến Phương

Bye bye Yến Phương
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Quên Yến Phương
Mừng xuân mới Yến Phương
Mưa cuối tuần Yến Phương
Mộng đẹp Yến Phương
Khi em ra đi Yến Phương
Bóng cả Yến Phương
Anh đã xa Yến Phương