Yến Phương

Em vẫn chờ Yến Phương
Mãi còn yêu Yến Phương
Vì Em Yêu Anh Yến Phương
Dấu yêu Yến Phương
Em nhớ anh Yến Phương
Khi đã yêu anh Yến Phương
Nửa vầng trăng Yến Phương
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04