Yến Phương

Em vẫn chờ Yến Phương
Mãi còn yêu Yến Phương
Vì Em Yêu Anh Yến Phương
Dấu yêu Yến Phương
Em nhớ anh Yến Phương
Khi đã yêu anh Yến Phương
Nửa vầng trăng Yến Phương