...
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
...
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
...
Buồn Của Anh Saka Trương Tuyền
...
Vọng Cổ Tình Xuân Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
Mùa Xuân Xôn Xao Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh