Quang Dũng

Tự Tình Khúc Hồng Nhung - Quang Dũng
Tiễn Đưa Quang Dũng
Phút Âm Buồn Quang Dũng
Nuối Tiếc Quang Dũng
LK Đức Huy Quang Dũng - Ý Lan
Anh Còn Nợ Em Quang Dũng
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
Em tuyệt vời Quang Dũng
Mùa xuân ơi Quang Dũng