Phương Thùy
Tình Đẹp Quê Hương Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Nhớ Người Yêu Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Chuyện Hẹn Hò Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
Lk Buồn - Ảo ảnh Phương Thùy - Đào Phi Dương
Đường tình đôi ngã Phương Thùy - Khang Lê