Koo - Vĩnh Hoàng - Nguyên
Bên Em Tonight Nhiều ca sĩ
U Don't Know Vĩnh Hoàng - MC Wiz
I Know Vĩnh Hoàng
1dEm Vĩnh Hoàng - Nguyên.
SunShine Vĩnh Hoàng - gilo
Cách Anh Yêu Vĩnh Hoàng - ĐănG
Good Time Koo - Summer Vee
Một Ngày Mùa Đông Hoàng Hải Dương - Koo
Dù Có Ra Sao Nhiều ca sĩ
Ngày Một Người Đi Xa Koo - Gigi Hương Giang