Hoàng Rapper - DJ Hoàng Anh

Trả lại Dương Hiếu Nghĩa - Hoàng Rapper
Đông Buồn Hoàng Rapper
Don Gian Hoàng Rapper - Khởi My
Em Bước Hoàng Rapper - Việt My
Đơn Giản Hoàng Rapper
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Tốc độ Hoàng Rapper
Cơ Hội Hoàng Rapper
Ôm Em Hoàng Rapper - Mi Lan