Hoàng Rapper - DJ Hoàng Anh

Ấm áp là khi nào Hoàng Rapper - Dalink Studio
Uh! Thì Thôi (Remix) MTV - DJ Hoàng Anh
Vô Vọng Hoàng Rapper - Mi Lan
Vì Em Hoàng Rapper
Trăng Vỡ Hoàng Rapper
Tốc Độ Hoàng Rapper
Thứ Tha Hoàng Rapper - Mi Lan
Tạm Biệt Hoàng Rapper - Mi Lan
Tạm Biệt Hoàng Rapper
Sinh Nhật Hoàng Rapper
Nước Mắt Hoàng Rapper - Mi Lan
Ngủ Ngon Hoàng Rapper - Phương Trinh