Bùi Trung Đẳng

Đêm Kỷ Niệm Bùi Trung Đẳng
Chuyện Tình Ba Mùa Mưa Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Bùi Trung Đẳng - Phương Cẩm Ngọc
Duyên Phận Thanh Nga - Bùi Trung Đẳng
Cho Vừa Lòng Em Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Chim Trắng Mồ Côi Thu Vân - Bùi Trung Đẳng
Bến Quê Bùi Trung Đẳng
Xin Thành Tâm Xám Hối Bùi Trung Đẳng - Liêng Kiếng Quang
Nhớ nhau hoài Bùi Trung Đẳng
Chiều cuối tuần Bùi Trung Đẳng
Tình nồng hương Linh Trúc - Bùi Trung Đẳng