Rick - Xám - Snoop Dee - Sup B

Bố Già Snoop Dee - Czee
Vì Ai Xám - MC Wiz
Mật Ong Rick - Đỗ Nguyên Phúc
Ngắm Trăng Nhiều ca sĩ
Ngắm Trăng Beat Nhiều ca sĩ
Con Mèo Beat Nhiều ca sĩ
Con Mèo Nhiều ca sĩ
Ring Ring Love Xám - RubyV
No Matter Xám - Lockie
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ