LÂM HOÀNG NGHĨA

Mẹ Ơi Con Sẽ Về Lâm Hoàng Nghĩa
Hoa Tím Người Xưa LÂM HOÀNG NGHĨA
Sắc Màu Mùa Xuân LÂM HOÀNG NGHĨA
Cám Dỗ LÂM HOÀNG NGHĨA
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xuân Thăm Nhau LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Vì Trong Nghịch Cảnh LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Tiễn Biệt LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Sầu Tím Thiệp Hồng LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xưa Anh Nói LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Chiều Sân Ga LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Chỉ Còn Khúc Ca Xưa LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My