Xám - Snoop Dee
Bố Già Snoop Dee - Czee
Vì Ai Xám - MC Wiz
Ring Ring Love Xám - RubyV
No Matter Xám - Lockie
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Anh Từng Mơ Xám - Lê Vũ
Em À Xám - Ngọc Dolil
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah