Loren Kid - Kim Joon Shin
Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Lạc Niềm Tin Nhiều ca sĩ
Em Đểu Minhphucpk - Kim Joon Shin
Cứ Thế Em Đi Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Đâu Ai Ngờ Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Đó Là Sự Thật Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Yêu Thương Quá Nhiều Kim Joon Shin - Sendoh
Tôi Vẫn Đợi Em Đông Đông - Loren Kid
Từ Bỏ Loren Kid
Mưa Anh Sai Rồi Loren Kid - Kim Joon Shin
Từ bỏ Loren Kid - Tốp ca