Thanh Trúc - Loan Châu
LK Hai Mùa Mưa Dương Đình Trí - Thanh Trúc
Chúa tuyệt vời Thanh Trúc - Tốp ca
Tình Ơi Nhiều ca sĩ
Ngàn Thu Áo Tím Ngọc Liên - Loan Châu
Những Ân Tình Xưa Đan Trường - Loan Châu