Ricky Star - Nguyễn Khoa

sao anh chưa về nhà Ricky Star - Amee
Bài Này Anh Chưa Đặt Tên Bảo Kun - Nguyễn Khoa
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Ăn Cơm Anh Nấu Ricky Star - Otis
Thánh Gióng Ricky Star
Thương Thầm Ricky Star - Nguyễn Khoa
Vì Anh Là Gu Chị Phạm Quỳnh Anh - Ricky Star
Này Em Gì Ơi Beat Nguyễn Khoa - Lăng LD
Này Em Gì Ơi Nguyễn Khoa - Lăng LD
Không Yêu Ai Và Cứ Ế Ricky Star - Shin Hồng Vịnh
What's Your Name ? Nhiều ca sĩ