Duy Thanh
Bỏ Mặc Dòng Sông Duy Thanh - Phi Bằng
Người ngoài phố VŨ HẢI - Duy Thanh
Một Thuở Yêu Em Tuấn Khanh - Duy Thanh
Đoạn cuối tình yêu Duy Thanh - Lưu Ánh Loan
Tình đời VŨ HẢI - Duy Thanh
Một thuở yêu em VŨ HẢI - Duy Thanh
1 2 3 dzô Thế Anh - Duy Thanh
Nội tôi Thế Anh - Duy Thanh
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh