Đông Nguyễn

Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Tình Buồn Thiên Thu Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Giết Người Anh Yêu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Tình Nghèo Có Nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Đêm Tâm Sự Đông Nguyễn
Chiều Sân Ga Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Tình tuổi ô mai Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Lk Lan Và Điệp Trần Xuân - Đông Nguyễn
Nếu Điều Đó Xảy Ra Trần Xuân - Đông Nguyễn
Tình nghèo có nhau Đông Nguyễn - Trang Hương