Nguyễn Minh Anh

Vực thẳm cuộc tình Nguyễn Minh Anh
Kỷ Niệm Cần Thơ Nguyễn Minh Anh
ru trong xót xa Nguyễn Minh Anh
trái tim lạc loài Nguyễn Minh Anh
vị đắng tình yêu Nguyễn Minh Anh
người tình hai mặt Nguyễn Minh Anh
Thoáng mây bay Nguyễn Minh Anh
Ngôi Thành Cát Nguyễn Minh Anh
Mười năm ta yêu Nguyễn Minh Anh
Mùa đông xót xa Hiền Thục - Nguyễn Minh Anh