Trung Trần
winter is here Nhiều ca sĩ
Stalker Nhiều ca sĩ
don't know what2do Nhiều ca sĩ
Runaway Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Nhiều ca sĩ
Tối Thứ 7 Trung Trần - Groovie Lã Thắng
Cho Anh Đi Lại Nhiều ca sĩ