Như Ý
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng
Thu sầu Như Ý
Tan vỡ Như Ý
Trăm nhớ ngàn thương Quách Tuấn Du - Như Ý
Bọt biển Quách Tuấn Du - Như Ý
Bé yêu Quách Tuấn Du - Như Ý