Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan

Ba Tháng Tạ Từ Khưu Huy Vũ
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Điệu Dân Ca Buồn Nguyễn Kha - Khưu Huy Vũ
Đính Ước Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Đi Tới Cuối Con Đuờng Hà My - Khưu Huy Vũ
Đêm Tóc Rối Khưu Huy Vũ
Anh Mê Vợ Bé Sơn Ca - Khưu Huy Vũ
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ
Chồng Xa Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh