Đoàn Việt Phương
LK Nắng Xuân Đoàn Việt Phương
LK Chúc Xuân 3 Đoàn Việt Phương
LK Chúc Xuân Đoàn Việt Phương
Xuân Đẹp Làm Sao Remix Đoàn Việt Phương
Mùa Xuân Xanh Đoàn Việt Phương
Liên Khúc Gái Xuân Đoàn Việt Phương
Anh Cho Em Mùa Xuân Đoàn Việt Phương
Hạnh Phúc Đầu Xuân Đoàn Việt Phương
Xuân Quê Ta Đoàn Việt Phương
Hai Anh Em Đoàn Việt Phương
Ấy Ơi Ấy À Đoàn Việt Phương
Gặp Lại Cố Nhân Đoàn Việt Phương
Mì Ăn Liền Đoàn Việt Phương
Kiếp đàn ông Đoàn Việt Phương
LK Chiếc Xuồng Đoàn Việt Phương