Trường Sơn - Kim Thư

Ta Mãi Còn Nhau Trường Sơn - Đinh Thiên Hương
Mùa Xuân Quê Em Trường Sơn
Mùa Xuân Xa Quê Trường Sơn - Kim Thư
Xuân Họp Mặt (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Câu Chuyện Đầu Năm (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Chào Mùa Xuân Mới (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Mãi Mãi Hương Xuân (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Mùa Xuân Cưới Em (New Ver.) Trường Sơn - Giáng Tiên
Mùa Xuân Đầu Tiên (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Người Tình Ơi Mơ Gì (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Tình Em Mùa Xuân (New Ver.) Trường Sơn - Kim Thư
Mùa Xuân Xôn Xao Trường Sơn - Kim Thư