Đông Nguyễn - Trang Hương

Vùng Lá Me Bay Đông Nguyễn
Một Tháng Ấm No Đông Nguyễn
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Thầy Ơi Đông Nguyễn
Đam Mê Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Lối Cũ Tình Xưa Đông Nguyễn
Rong Rêu Tình Lỡ Đông Nguyễn
Đôi Khi Đông Nguyễn
Chiếc Lá Thu Đông Đông Nguyễn