Đông Nguyễn - Trang Hương

Xin Trả Cho Em Đông Nguyễn - Hải Vy
Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Trần Hoàng Hải - Trang Hương
Bội Bạc Trang Hương
Đoạn Tuyệt Trang Hương
Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Kẻ đến sau Trang Hương
Tình Buồn Thiên Thu Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Giết Người Anh Yêu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn