Thanh Ngọc

Ngày Tết Quê Em Thanh Ngọc - Nhiều Ca Sỹ
Sắc Xanh Mùa Hè Thanh Ngọc - Đông Quân
Nhạc rừng Thanh Ngọc - Đông Quân
Thầm Kín Thanh Ngọc - Trần Tuấn Kiệt
Thụy Khúc Thanh Ngọc
Trăng xưa Thanh Ngọc
đôi khi Thanh Ngọc
Chiếc xe nai Thanh Ngọc
trăng bên sông Thanh Ngọc