Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi

Thưa Mẹ Con Về Trương Thảo Nhi - Vũ Đặng Quốc Việt
Hiên Ngang Đón Tết Phương Anh Idol - YunO
Chấp Niệm Trương Thảo Nhi
Một Năm Đã Qua Nhiều ca sĩ
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Duyên Chị Em Lấy Phương Anh Idol
Anh Đang Khóc Đấy Sao Trương Thảo Nhi
Chúng Ta Của Sau Này Trương Thảo Nhi
Thì thôi ta hãy cứ yêu Trương Thảo Nhi