Thạch Thảo - Vũ Hoàng

Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
Cao Cung Lên Vũ Hoàng
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hai Mùa Noel Thạch Thảo - Vũ Hoàng