Đông Đông - Loren Kid
Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Lạc Niềm Tin Nhiều ca sĩ
Cứ Thế Em Đi Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Đâu Ai Ngờ Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Đó Là Sự Thật Loren Kid - Nhiều Ca Sĩ
Từ Bỏ Loren Kid
Mưa Anh Sai Rồi Loren Kid - Kim Joon Shin
Từ bỏ Loren Kid - Tốp ca
Thế vai Loren Kid - Kim Joon Shin